2015

Januar 2015
02.-06. Januar: BuWiFa Urnagold

April 2015
31. März – 04. April: Osterschlappfahrt / Osterlager Herzeklinge

Mai 2015
22. – 25. Mai: Pfila Eutersee

Juni 2015
30. Mai – 06. Juni: Kanu Tour Nöcks O’gnon

September 2015
12. – 19. September: Whydah Törn Ostsee
25. – 27. September: GAT – Eschachtal

Dezember 2015
18. – 20. Dezember: Weihnachtsfahrt Haag-Hütte