2014

Januar 2014
02.-06. Januar: Bundeswinterfahrt Handwerkerhof

April 2014
15. – 19. April: Osterschlappfahrt

Juni 2014
06. – 09. Juni: Pfila Burg Stolzeneck
09. – 15. Juni: Kanu Tour Loue

August 2014
22. – 24. August: Ferienpass Herzeklinge

Dezember 2014
19. – 21. Dezember: Weihnachtsfahrt Haag-Hütte